Кристиана Маринова

Кристиана Маринова
Анатомия

Kлиничен ембриолог и асистент по цитология, хистология и ембриология в Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски" от 2017 г.

Бакалавър по молекулярна биология и магистър по биология на развитието.

Специализира в сферата на биомедицината. Придобива допълнителни квалификации и участва в международни конференции в Дания, Австрия, Великобритания и Китай.

Ръководи практикуми по микроскопска анатомия на органите и ембриология.