Доц. д-р Ана Добрева

Доц. д-р Ана Добрева
Химия

Инженер-технолог със специалност„Технология на растителните мазнини, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“. Дългогодишен сътрудник към Института по розата и етерично-маслените култури в гр. Казанлък.

Национален експерт в изготвянето на стратегия за развитието на розопроизводството и розопреработката в България и международен експерт по розопроизводството към Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO).

Понастоящем преподавател в Тракийския университет. Ръководи и активно участва в множество национални и международни проекти и технологични проучвания, свързани с етерично-маслените култури в България и биоактивните свойства на етеричните масла.