Александър Пъшев

Александър Пъшев
Биохимия

Александър Пъшев има завършена магистърска степен по „Медицинска химия“ към Софийски университет и е докторант в катедра „Органична химия и фармакогнозия“,СУ.

Преподавател в катедра „Химия и биохимия“ в Медицински университет, гр. Плевен, специалности „Медицина“ и „Фармация“.

Развива научно изследователска дейност в областта на органичния синтез и спектралния анализ и участва в международни конференции по химия.