Актуално

Нашата история

Казват, че Бог е събирач. Когато двама души споделят общи идеи, мечти и гледат в една посока, съдбата ги среща.

Как започва всичко?

Животът събира Пролетина и Христина преди няколко години. Една среща, един разговор и раждане на идея за ново и мащабно съвместно начинание – първата за България Академия по ароматерапия.

Основите на академията те полагат върху стабилния фундамент на дългогодишен професионален опит в практикуването и преподаването на ароматерапия, върху знания и умения, придобити от многобройни обучения, конференции и хиляди страници научна литература.

Спойката на общия проект се оказват взаимното доверие и подкрепа, както и хилядите часове съвместна работа, за да станат факт всички обучения по ароматерапия и свързаните с нея дисциплини. Скоро се ражда и виртуалната платформа learn.aroma-academy.bg, която събира на едно място различните курсове и богата библиотека от ресурси в помощ на обучаващи се и практикуващи.

Работата продължава и академията расте с разширен преподавателски екип, с новаторски и нетрадиционни обучения, в които се обединяват съвременни и древни системи от знания и лечебни практики.