Българска академия „Ароматерапия“ получи лицензия за Център за професионално обучение

Българска академия „Ароматерапия“ получи лицензия за Център за професионално обучение

На 20 януари 2023 г. Българска академия "Ароматерапия" получи лицензия за Център за професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), към Министерския съвет на Република България.

Академията вече е част от системата на професионалното образование и обучение в България. Получаването на лицензията е важна стъпка в посока утвърждаване и запазване на високото качество на образователните услуги, които предлагаме.

НАПОО издаде на ЦПО „Българска академия „Ароматерапия““ лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение, по следните професии и специалности:

1. Професия „Фризьор“ код 815010 – специалност „Фризьорство“ код 8150101, втора степен на професионална квалификация

2. Професия „Козметик“ код 815020 – специалност „Козметика“ код 8150201, втора степен на професионална квалификация

3. Професия „Маникюрист – педикюрист“ код 815030 – специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ код 8150301, втора степен на професионална квалификация

Тъй като на този етап в България няма правно регламентирана професия в областта на ароматерапията, обучението по ароматерапия се извършва като част от горните професии.

След завършване на обучението „Ароматерапия и ароматерапевтичен масаж“, което се състои от два модула (Основен курс по ароматерапия и Ароматерапевтичен масаж), се полага изпит за получаване на Удостоверение за професионално обучение, като част от специалност „Козметика“, което е официален документ.